Форми мирних зібрань

Форми мирних зібрань

Стаття 39 Конституції України надає право особам самостійно приймати рішення щодо форми проведення мирного зібрання. У Конституції перелічено декілька можливих форм мирних зібрань – збори, мітинги, походи і демонстрації. Однак зазначений перелік не можна вважати вичерпним.

З розвитком суспільства, а також засобів комунікації, які використовує суспільство для задоволення власних соціальних потреб, стає зрозумілим, що форми мирних зібрань мають тенденцію до розширення. Таким чином, сьогодні, поряд із такими традиційними формами мирних зібрань як збори, демонстрації, хода, прийнятними є й інші, зокрема: пікети, сидячі демонстрації, флешмоби, мовчазні марші, «живі ланцюги», вело- та мотопробіги, а також специфічні музичні чи театралізовані вистави.

Форми мирних зібрань:

Збори – це зібрання громадян у громадському або іншому місці, викликане необхідністю обговорення різних політичних, соціальних, економічних, культурних та інших проблем.

Мітинг – це публічне колективне вираження громадянами свого ставлення до важливих проблем державного і суспільного життя, діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, висунення відповідних вимог та/або виголошення закликів до громадян шляхом зібрання їх мирно, без зброї у заздалегідь визначеному місці і у заздалегідь визначений час.

Демонстрація – це публічне масове, організоване пересування громадян із політичними вимогами з використанням плакатів, транспарантів та інших наочних засобів за заздалегідь визначеним маршрутом у заздалегідь визначений час.

Хода – це організоване проходження групи осіб за визначеним маршрутом. Вулична хода проводиться з тією ж метою, що і демонстрація та мітинг, однак відрізняється меншою динамікою та відсутністю мітингово – демонстраційної атрибутики.

Пікетування — це форма публічного вираження думок двома або більше громадянами, що здійснюється без пересування, з можливим використанням звукопідсилюючої техніки, шляхом розміщення біля об’єкта пікетування (будівлі, тротуару і т.д.), із використанням плакатів, транспарантів та інших засобів наочної агітації, а також швидкомонтованих збірно-розбірних конструкцій.

Флешмоб – завчасно спланована масова акція, під час якої велика група людей з’являється в громадському місці, виконує заздалегідь обумовлені дії (сценарій) і потім розходиться.

Живий ланцюг – символічна мирна акція з метою єднання або вшанування певних історичних подій, яку проводять великі групи людей, тримаючись за руки.

Автомобільні, мото- та велопробіги є спеціальною формою ходи за допомогою авто-, мото-, вело- транспорту, яка може бути використана у певних випадках для найбільш ефектного привертання уваги громадськості та держави до певних питань чи проблем.

У разі, якщо погляди учасників мирних зібрань відрізняються, може виникнути паралельне зібрання з метою вираження протилежної позиції, таке зібрання називається КОНТРЗІБРАННЯМ. Контрзібрання завжди пов’язане з основним зібранням і є відповіддю на нього. 

 

Гарантоване Конституцією України право на мирне зібрання закінчується там, де починається перешкоджання або застосування сили учасниками мирного зібрання, що може завдати шкоди правам та охоронюваним законом інтересам громадян.